Koppermaandag achtergrondinformatie - Zetterij

Ga naar de inhoud
Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges  die de leden van het gilde genoten, werden opgesomd. Vervolgens trokken  de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd  verbrast. Zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af. Tegenwoordig wordt de term alleen nog gehanteerd in de grafische industrie. Drukkers en uitgevers sturen vaak een koppermaandagprent om het nieuwe jaar in te luiden. De naam stamt waarschijnlijk van kopperen dat "feestvieren" of "smullen"betekent, via kop dat staat voor "beker".
(bron: Wikipedia)
Terug naar de inhoud